“Прегорувањето“ на работа прифатено како болест

77

Фото: Pixabay

“Прегорување“ на работното место (Burnout), израз за хроничен стрес што произлегува од работното место, влезе во регистарот на болести на Светската здравствена организација.

Според медицински експерти, симптоми на оваа болест се: чувство на исцрпеност, постојано психичко дистанцирање или негативен однос кон работата и постојано намалување на професионалниот учинок.

Инаку, burnout се однесува само на работата, а не и на други области од животот.