Реакција на Пивара Скопје АД за одлуката на Комисијата за заштита на конуренцијата

1

pivara-skopje

Пивара Скопје реагира на решението на Комисијата за одлучување по прекршок при Комисијата за заштита на конкуренцијата, со кое утврди дека во периодот од 17.12.2012 година наваму, склучувала договори за продажба и дистрибуција на производите на Пивара Скопје АД Скопје со независните дистрибутери, во кои се содржеле одредби со кои ја ограничувала способноста на дистрибутерот да одреди своја продажна цена односно му наметнувал на дистрибутерот по која цена тој ќе продава на своите крајни купувачи. Ова значи дека дистрибутерот не може самостојно да си ја одреди цената по која ќе ги препродава истите производи на пазарот, што во услови на пазарна економија значи ограничување на конкуренцијата.

За сторениот прекршок од член 59 став (1) точка 1), а во врска со член 7 став (1) точка 5) од Законот за заштита на конкуренцијата, на Пивара Скопје АД Скопје, Комисијата за одлучување по прекршок при Комисијата за заштита на конкуренцијата и изрече глоба во износ од 5,8 милиони евра (357.992.515,00 денари).

Во продолжение реакцијата на Пивара Скопје:

Пивара Скопје АД денеска беше информирана дека Комисијата за заштита на конкуренцијата донела одлука дека некои одредби во одредени договори на компанијата се во колизија со Законот за заштита на конкуренцијата.

Пивара Скопје АД категорично се противи на оваа одлука и ја изразува својата разочараност од неа.

Во изминатиот период Пивара Скопје целосно соработуваше во процесот на утврдување на евентуалниот прекршок и со тоа го потврди својот позитивен однос и волја да се расчистат сите отворени прашања.

Разочарани сме што Комисијата ја донела својата одлука без притоа да ги земе предвид аргументите на Пивара Скопје АД. Дополнително сме разочарани што Комисијата за заштита на конкуренцијата има изречено неразумно висока казна за Пивара Скопје, која не е во согласност со претходната казнена политика на Комисијата и воедно не кореспондира со одамна воспоставените практики на други тела надлежни за конкуренцијата во Европа и пошироко.

Пивара Скопје АД длабоко ги почитува правилата на конкуренцијата и е убедена дека денешната одлука ќе биде понишена од страна на судот, каде што компанијата ќе го изнесе случајот.

Пивара Скопје АД е присутна на македонскиот пазар повеќе од 93 години и во текот на целиот овој период секогаш постапувала во согласност со законите на Република Македонија.

„Пивара Скопје“ АД Скопје