Соларна револуција во регионот

16

Сите земји од Југоисточна Европа (ЈИЕ) се очекува најмалку да го удвојат својот соларен капацитет, додека хидроенергијата најверојатно ќе остане главен обновлив извор на енергија во регионот, објави холандската корпоративна консултантска компанија Solarplaza International.
Соларната енергија постигна значителен напредок во земјите од Југоисточна Европа, со учество од 14,1% од вкупниот капацитет за обновлива енергија во регионот на крајот на 2022 година, што е зголемување од 10,1% претходната година, наведува Solarplaza International пред нивната конференција Solarplaza Summit Balkans, која претставува преглед на регионалниот балкански пазар на соларни фотоволтаични (PV) во 2023 година.

Бугарија е најдоминантниот пазар во регионот, кој ги вклучува и Словенија, Хрватска, Србија, Северна Македонија, Албанија, Црна Гора, Косово и Босна и Херцеговина, со кумулативен капацитет на PV од 2 GW до крајот на 2022 година, според Solarplaza.

Албанија целосно се потпира на производството на енергија од обновливи извори, додека Хрватска и Црна Гора имаат втор и трет најголем удел во обновливите извори на енергија во вкупното производство на електрична енергија – 63% и 52%, соодветно. Од друга страна, Косово има електричен микс со најголем удел на јаглерод во релативна смисла со учество на обновлива енергија од само 6,3%, пренесува СЕЕБиз.

До крајот на 2022 година, фосилните горива сочинуваа повеќе од 53% од производството на електрична енергија во земјите од ЈИЕ, додека обновливите извори учествуваа со 32,7% од вкупното производство, според Solarplaza.