Стопанска банка Битола прокнижи добивка од 82,3 милиони денари за девет месеци

5

Стопанска банка Битола деветте месеци од оваа година ги заврши со добивка од 82.353.000 денари, стои во билансот на успех објавен на Македонска берза.

Во периодот јануари – септември лани, банката оствари добивка од 772.000 денари.

“Успешното справување со наметнатите предизвици и брзото приспособување на краткорочните активности придонесоа за остварување позитивен финансиски резултат за периодот 1.1.2020 – 30.9.2020 година, односно добивка во износ од 82,35 милиони денари“, стои во Образложението на остварениот финансиски резултат.

Нето приходите од камати, заклучно 30-ти септември, достигнаа 218.450.000 денари.

“Нето-приходите од камати за периодот 1.1.2020 – 30.9.2020 година изнесуваат 218,45 милиони денари. Во услови на надолен тренд на активните каматни стапки на ниво на банкарски сектор, на повеќекратно намалување на основната каматна стапка на НБРСМ, како и поради сите останати мерки што се презедоа во врска со настанатата ситуација со вирусот COVID-19, приходите од камати се пониски за 8,94 % споредено со истиот период од минатата година, и покрај растот на кредитната активност. Со цел да се неутрализира ваквиот ефект, фокусот беше ставен на контрола на расходите по камати, кои забележаа подинамично намалување од 22,69 %, така што нето-приходите од камати се намалија за само 1,73 %. Реализацијата на планот за нето-приходи од камати изнесува 87,75%“, стои во Образложението.

Фото: Freepik