ЕУ сака да го забрани извозот на стари автомобили- ќе ги праќаат на рециклирање

88

Доколку помине предлогот што Европската комисија го претстави во четвртокот, старите, дотраени автомобили повеќе не би можело да се продаваат надвор од ЕУ и да влијаат на безбедноста на патиштата и загадувањето на животната средина во трети земји, туку ќе мора да се рециклираат во рамките на Унијата.

„Во наредните години на пазарот ќе излегуваат сè повеќе автомобили со нула емисија, што ќе ја зголеми побарувачката за вредни примарни материјали. Предлогот ќе обезбеди рециклирање и повторна употреба на што е можно повеќе од овие материјали, што ќе даде нов живот на компонентите на нашите автомобили и значително го намалуваат отпечатокот на еколошки патен сообраќај“, рече извршниот потпретседател на Комисијата, Франс Тимерманс, одговорен за Европскиот зелен план.

Комисијата предложи регулатива која ќе ги замени постојните директиви за  отпадни возила и за можноста за нивна повторна употреба и рециклирање. Комисијата тврди дека новите регулативи ќе доведат до годишно намалување на емисиите на CO2 за 12,3 милиони тони до 2035 година, подобра валоризација на 5,4 милиони тони материјали и зголемена повторна употреба на клучните суровини.

„Спроведувањето на регулативата ќе доведе до долгорочни заштеди на енергија во производствената фаза, намалување на зависноста од увезени суровини и промовирање на одржливи деловни модели“, наведуваат од Комисијата.

Освен економските, еколошките и социјалните придобивки за ЕУ, регулативата ќе придонесе за поголема безбедност на патиштата во трети земји преку спречување на извозот на автомобили на крајот на животот и намалување на загадувањето во земјите кои увезуваат такви автомобили.

Секоја година повеќе од шест милиони возила го завршуваат својот животен век во Европа.

Автомобилската индустрија ќе стане најголемиот потрошувач на клучни суровини што се користат  за е-мотори во Европа.

Затоа, зајакнувањето на отпорноста на ЕУ на прекини во синџирот на снабдување и намалувањето на нејзината зависност од увозот на овие суровини е клучно за транзицијата кон возила со нулта емисија.

Според предложената нова регулатива, производителите на автомобили ќе треба да дадат јасни и детални упатства за демонтирање на возилата и како да се заменат и отстрануваат деловите и компонентите за време на употребата и на крајот од животниот век на возилото.

Најмалку 25 проценти од пластиката во новите автомобили ќе треба да потекнуваат од процесот на рециклирање, а од тоа најмалку 25 проценти мора да се рециклираат од возила на крајот на животот.

Опсегот на овие мерки постепено ќе се прошири и на други категории возила, како што се мотоцикли, камиони и автобуси, со што ќе се обезбеди посеопфатна покриеност.

Советот на ЕУ и Европскиот парламент сега треба да одлучат за предлогот на Комисијата.

Фото: Pexels