среда, 3 август, 2022

Осигурување

Ова осигурување е наменето за домашни животни (коњи, говеда, свињи, овци, кози, пердувести животни), домашни миленици (кучиња), пчели, риби и егзотични животни.
Пазарот на осигурување од сајбер напади е една од најжешките и една од најкоментираните теми во изминатите неколку години. Кога се говори за овој вид осигурување, мора да се напомене дека јавноста е веќе освестена. Односно, знае што значи да се изгубат најдрагоцените информации, кои биле долго време чувани....
Во развиените земји веќе се појавуваат и дигитални осигурителни компании кои имаат пет до шест вработени и немаат физички простор.
Заедно со Законот за усогласување на здравствената заштита и образованието од амандманот од 2010 година е еден од најважните реформи.