Луксембург – земја најпогодна за бизнис

48

Во овие десет земји условите за водење на бизнис се најпогодни, започнувајќи од стабилноста на компаниите, па сè до подготвеност за бизнис соработка.

За потребите на анализата на USNews, беа земени неколку фактори за секоја држава меѓу кои и подложност на корупција, производствени трошоци, поволно даночно опкружување, стимулирачки и транспарентни владини практики и слично.

Според анализата, освен што е втора најбогата земја во светот (по Катар) Луксембург има и најповолна бизнис клима.

Во продолжение е листата топ 10 заедно со бројките за бруто домашен производ и БДП по глава на жител.

Луксембург

БДП – 64,2 милијарди долари

БДП по глава на жител – 105.148 долари

Швајцарија

БДП – 678,9 милијарди долари

БДП по глава на жител – 62.125 долари

Панама

БДП – 61,8 милијарди долари

БДП по глава на жител – 25.405 долари

Шведска

БДП – 538 милијарди долари

БДП по глава на жител – 51.185 долари

Данска

БДП – 324,9 милијарди долари

БДП по глава на жител – 50.070 долари

Сингапур

БДП – 323,9 милијарди долари

БДП по глава на жител – 94.105 долари

Канада

БДП – 1,7 илјади милијарди долари

БДП по глава на жител – 48.390 долари

Норвешка

БДП – 398,8 милијарди долари

БДП по глава на жител – 72.058 долари

Финска

БДП – 251,9 милијарди долари

БДП по глава на жител – 44.492 долари

Тајланд

БДП – 455,2 милијарди долари

БДП по глава на жител – 17.894 долари

Фото: Pixabay