понеделник, 8 август, 2022

Интервјуа

Компанијата Medicus Help веќе долго време е присутна на македонскиот пазар и се занимава со дистрибуција на ортопедски помагала и производи за нега и хигиена. Во рамките на компанијата функционира Жена Центар, каде се сретнавме со Радмила Ханџиска, маркетинг менаџер во компанијата.