Прилепска пиварница ќе ја реинвестира ланската добивка

5

Собранието на акционери на Прилепска пиварница донесе одлука за распределба на добивката остварена по годишната сметка за 2019 година.

“Нето добивката остварена по годишната сметка за 2019 година во износ од 22.022.024 денари во целост се распоредува за инвестиции (реинвестирана добивка)“, стои во одлуката.

Фото: Freepik