Зголемен прометот во трговијата на мало во септември

2

Прометот во трговијата на мало, во септември во однос на истиот период лани, забележува зголемување, покажуваат податоците на Државниот завод за статистика.

Гледано по групи и класи, зголемување на прометот е забележано во групите: Трговија на мало со храна, пијалаци и тутун (номинално за 13,3%, а реално за 13,8%), Трговија на мало со непрехранбени продукти, освен гориво (номинално за 17,6%, а реално за 17,6%) и Трговија на мало, освен трговија со горива (номинално за 15,6%, а реално за 15,5%).