Почетна Право

Право

Ако потрошувачот со салонот за мебел склучил договор или во било кој друг писмен документ е наведен рокот на испорака, би имал право да го раскине договорот.
Паричниот надоместок го има невработено лице што било во работен однос најмалку девет месеци непрекинато.
Минималниот рок на траење е датумот до којшто храната ги задржува своите карактеристични својства, доколку правилно се чува.
Новата технологија им овозможува на корисниците да ги поднесат потребните документи без да плаќаат провизија, a можат да поднесат барање во рок од неколку минути и да присуствуваат на сослушувања преку видео повик.
Организацијата на потрошувачите на Македонија во соработка со Агенцијата за храна и ветеринарство во рамки на Програмата за заштита на потрошувачите за 2018-та година го издава седмиот број на е-билтенот Потрошувачите и храната.
Организацијата на потрошувачите на Македонија (ОПМ) го издаде шестиот број на е-билтенот Потрошувачите и храната. 
Предвидено е до крајот на годината да бидат издадени 10 броја на е-билтенот којшто излага еднаш месечно.
Порано годишните трошоци не беа ограничени и достигнуваа и до 500% од кредитот. Со измените се опфаќаат и мали кредити под 200 евра кои претходно, не беа законски опфатени.
Потрошувачите најмногу се жалеле на откажување на патувањата поради недоволен број патници. Според ОПМ најголемиот проблем во овие случаеви е процесот на враќање на уплатените пари.
Во таа насока компанијата сака да ја информира јавноста дека моменталните профили на социјалните мрежи во коишто се користи името на ЕВН, се лажни и содржините кои се наоѓаат на нив се злоупотреба и измама.
На првото собрание членките имаа прилика да се запознаат меѓусебно и да разменат искуства, мислења и ставови.
Меѓу другото видеото прикажува неколку подобрени стандарди за безбедност на децата, луѓето во инвалидски колички, велосипедистите и слично.
Деловните субјекти со број на вработени од 3 до 9 имаат највисока стапка на слободни работни места, која изнесува 1,61%.
Асоцијацијата ќе се занимава со лобирање, правна помош, тренинзи и истражувања и со тоа ќе се стреми да изгради поволна околина за раст на е-трговија во Македонија.
Проценката се прави врз основа на претходна анализа којашто го зема предвид видот на можната повреда (лесна, тешка, смртна).
Иако овие податоци се напишани со ситни букви, читајте ги внимателно.
Од една страна, нотарот проверува дали договорот е составен во пропишана форма, а од друга страна на странките им ја објаснува смислата и последиците од тој договор.
Оперативното работење ќе биде поделено на неколку сектори коишто ќе имаат свои управи, но стратешките одлуки ќе ги носи одборот на холдингот.
Главниот мотив зад овој проект е да им се помогне на граѓаните полесно и попрецизно да ги пресметуваат трошоците за различни правни постапки.
Козметичката компанија L'Оreal објави дека ќе поднесе жалба на глобата од 2,6 милиони евра наметната од страна на Грчката комисија за конкуренција.
Групацијата Агрокор вработува 60.000 луѓе, од кои 40.000 во Хрватска и директно влијае на 2% до 3% од хрватскиот БДП.