четврток, 6 мај, 2021
Американската компанија Netflix одлучи повеќе да не го ограничува времето за одмор на своите вработени...